Prequel

Da biste pristupili servisu morate biti član Narodne biblioteke Srbije ili Biblioteke grada Beograda.
Molimo Vas da pratite link za prijavu da biste se registrovali.
Bibliotekari uključeni u projekat moraju odobriti sve prijave.
Većina registracionih zahteva biće prosleđena u roku od 48 sati.
Potrebno je 5 radnih dana da bi zahtev za prijavu bio odobren.
Ukoliko je Vaš zahtev za prijavu uspešan, primićete mejl sa detaljima za pristup.Message is required